Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

Hana Štrbová

Divadelní spolek CYLINDR

 

TVŮRČÍ PROSTOR PRO ROZVOJ A PREZENTACI UMĚLECKÝCH AKTIVIT

          

             Zakládající členové Artového sdružení Cylindr registrovaného 4. 8. 2011 si dali za cíl vytvořit 

 ve vyhovujícím prostoru pro rozvoj uměleckých a hlavně divadelních aktivit Staré Arény v Ostravě zázemí pro kulturní aktivity  a svobodnou tvorbu začínajících umělců. Ve spolupráci s dalšími subjekty se nám to podařilo. 

             Členové Cylindru tvořili studentský divadelní spolek Wicca, který byl založen v roce 2005. V lednu 2012 byl  přejmenován na Mamachaotika. Studenti tohoto souboru se aktivně podílejí na kulturním životě Ostravy. Mimo jiné  jsme uskutečnili 5. ročníků studentského divadelního festivalu „Kajdeš“, rozšířeného o autorskou poezii, muziku, výtvarné  umění… Jsme partnery při přípravě a realizaci divadelních, výtvarných a sociálně zaměřených workshopů a různých  uměleckých projektů s přáteli v Polsku, na Slovensku i v Maďarsku. Pracujeme jako animátoři programů pro děti klientů  azylových domů z celé ČR i jako lektoři jejich řízených společných aktivit a pro děti sociálně znevýhodněných rodin. Protože  nám bylo líto, že Stará Aréna v roce 2010 ukončila svou činnost, kterou zúčastnění vyvíjeli v rámci přípravy kandidatury  Ostravy na titul Evropské hlavní město kultury 2015, jež byla jedinečným přínosem kulturní Ostravě, tuto činnost jsme  obnovili a rozšířili. Takovýto svobodný prostor Ostravě chyběl. Stará Aréna se stala studentským klubem s kavárnou a  divadelním sálem, samozřejmě otevřeným široké veřejnosti.

           

      Nabízí tuto rámcovou programovou náplň:

 • Divadelní představení – prostor pro tvorbu a prezentaci mladých divadelních souborů, ročníkových projektů v rámci školních programů, amatérských a alternativních hledání
 • Koncerty hudebních uskupení – prostor ke zkouškám, hudební produkce
 • Literární pódium – autorská čtení poezie a další tvorby
 • Projekce – amatérské i profesionální alternativní filmové tvorby, komentované dokumenty 

 

   U Momo - dlouhodobý projekt v pavilónu E na Černé louce.

       Protože se Stará Aréna vyprofilovala jako víceméně studentský klub a umělecká komunita a nedisponuje prostory  vhodnými k pořádání dílen a prožitkových workshopů např. výtvarných, pohybových nebo pracujících na principech tvořivé    dramatiky či arteterapie, pronajali jsme si pod hlavičkou Artového sdružení Cylindr prostor na Černé louce v pavilonu  E od společnosti Ostravské výstavy, a.s. Tento dostatečně velký, čistý a světlý prostor dostal jméno U Momo.


  Cílem našich aktivit je: 
 • Vytvořit svobodný tvůrčí prostor pro společné prožívání radosti z tvorby. 
 • Ukázat cestu k různým uměleckým vyjádřením.
 • Nabízet možnost vyzkoušet si aktivity, které lidi lákají, ale neměli zatím možnost nebo odvahu s nimi začít. Metody, které používáme, umožňují lidem zbavit se strachu z obtížnosti a získat tak zkušenost a dovednost, o které se domnívali, že je jim nedostupná.
 • Vytvořit místo pro mezigenerační setkávání lidí v důchodovém věku, středním, studentů i dětí. Místo prosociální interakci, která zdaleka není běžná. 
 • Podpořit mezigenerační komunikaci a vytváření vztahů.
 • Poskytnout inspirativní místo, kde při tvorbě a spolupráci jsou nalézány vnitřní hodnoty v procesu, který souvisí s rozvojem osobnosti. 
 • Nabízet aktivity, které pomohou smysluplně využít volný čas také nezaměstnaným.Protože probuzení kreativity, sebevyjádření a získávání sebevědomí v uměleckých činnostech a schopnost „hry“ jsou důležité nejen pro rozvoj konkrétních, vizuálních a vnímavostních způsobů myšlení a také verbálních, pohybových nebo hudebních schopností, ale hlavně vytváření strategií lidského vnímání vedoucí ke schopnostem kreativních řešení běžných nebo složitých situací, jež lidé prožívají. 
 • Místo, kde pod vedením lektora mohou např. celé rodiny prožít společný čas formou hry a při tvůrčí činnosti. Při společně prožitých aktivitách, (které mohou být zaměřeny na určitý konkrétní cíl nebo problém) se vyjasňuje pohled na základní emocionální dynamiku zúčastněných a vede k hlubšímu vzájemnému pochopení a změně úhlu pohledu.

  Cílové skupiny, kterých se projekt týká:

 • Lidé v důchodovém věku, střední generace, studenti a mládež, děti. 
 • Dále celé rodiny a speciálně se chceme zaměřit na pěstounské rodiny. 
 • Nezaměstnaní, kteří mají zájem smysluplně využít svůj volný čas k seberealizaci mimo pracovní proces.

  Náplň a metody, které budou používány:

 • Výtvarná tvorba - seznámení s různými výtvarnými médii formou výtvarné hry, např. malováním z náhody, malování hudby, zhudebňování obrazu, použití arteterapeutických technik, interaktivní vstupy dětí a dospělých do výtvarného díla výroba a práce s loutkou jako prostředek k dalším cílům, atd.
 • Literární tvorba – tvůrčí psaní, čtení povinné četby pro studenty s prezentacemi a diskusí, večery s příběhem, literární stěny, autorská čtení atd.
 • Pohybové aktivity – vyjádření pohybem, pantomimické techniky, relaxační pohybové aktivity, scénický tanec a alternativní pohybové divadlo, atd.
 • Dramatická výchova pro školy a uzavřené skupiny k tématům konkrétních výukových předmětů nebo tématům komunikace, šikany, médií a jejich bezpečnosti, atd.
 • Práce s rodinami metodou dramatické výchovy k sociálním cílům, vzájemnému pochopení a společnému prožitku.
 • Workshopy - (výtvarné, divadelní, literární, taneční, hudebně-textařské…), rozvoj tvůrčích schopností pod vedením kvalitních lektorů od nás i ze zahraničí..

  Vize:

     Kreativita je stejně důležitá jako gramotnost. (Sir Ken Robinson)

     

     Věci se dají dělat a vnímat mnoha způsoby.

 

            Podle pozoruhodné úvahy D. H. Smitha třetí sektor nabízí pestrou paletu z části ověřených sociálních inovací, ze  kterých si stát a trh může potom vybrat a institucionalizovat ty, které považují za nejslibnější. Je to tedy zkušební laboratoř  pro nové sociální formy a způsoby lidského chování, terén pro sociální inovace a sociální experimenty. Dobrovolnický sektor  poskytuje "kapitál sociálního rizika", je experimentální komponenta společnosti, kde je možné si dovolit "odzkoušet" to, co ve  státní sféře a trhu není možné.

 

              Předpokládáme, že tuto možnost ke svému sebevyjádření obyvatelé Ostravy a okolí přivítají. Že využijí možnost  vyzkoušet si něco nového nebo zapomenutého, či něco co je láká a zatím neměli odvahu vstoupit třeba do půlročního nebo  ročního kurzu. 

              U nás budou mít možnost vyzkoušet si konkrétní aktivitu bez dlouhodobého závazku. 

              Doufáme, že se zde budou setkávat múzická umění v tvůrčí harmonii. 

              Jsme otevřeni všem zájemcům, kteří si nejsou jistí svou tvorbou a necítí se na nějaké „oficiální“ prezentace anebo  dělají své volnočasové aktivity pro radost. Bohužel také z těchto důvodů nemají možnost konfrontace, porovnání a zpětné  vazby. 

              Naším cílem je dát těmto lidem prostor k setkávání, k rozhovorům o jejich literárních, výtvarných hudebních či jiných  dílech. V debatách nacházet další impulzy a rady, nastínit možnosti spolupráce.

              Pro zájemce zajistíme fundované rozbory a rady v přátelské atmosféře seminářů vedených zkušenými lektory,  divadelníky, dalšími umělci a pedagogy, kteří mají zkušenosti v práci s lidmi ve svém oboru. 

              Vzájemně si umožníme nahlédnout způsob práce s ostatními. 

              Zprostředkujeme setkání lidí inklinujících k různým formám umění (začínajících i pokročilých) s přímou uměleckou  tvorbou. A také její interpretací pro publikum, které je s nimi „na jedné vlně“. 

              Věříme, že nabídkou interaktivních vstupů do společné tvůrčí činnosti přilákáme občany Ostravy k vyššímu zájmu o  vlastní sebevyjádření a obohacení o nové prožitky. Chceme umožnit lidem s nedostatečně rozvinutým potenciálem vlastní  seberealizaci. 

              Máme za to, že se nám povede nenásilnou formou zapojit zájemce do velké tvořivé dílny a do dialogu v komunitě lidí,  jež je tvořena mezigeneračním setkáváním, vzájemnou komunikací a společným prožíváním aktivní činnosti.

 

 Kontaktní osoba:

 Hana Štrbová – předsedkyně Artového sdružení Cylindr

 L. Ševčíka 19

 Ostrava – Hulváky

 709 00

 E-mail: kahadoro@seznam.cz

 Tel.: 732 47 50 71

 

 Najdete nás také zde: https://www.facebook.com/groups/291540457556356/

 

TOPlist